Τεχνικός Σύμβουλος Δημοσίου Τομέα

H HEADWAY ECONOMIC CONSULTANTS LTD αναζητά έναν/μία έμπειρο-η και επικοινωνιακό-η

Τεχνικό- Σύμβουλο Δημοσίου Τομέα

Ο/Η  Τεχνικός-η Σύμβουλος Δημοσίου Τομέα θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου προς φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Καθήκοντα:

 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και ωρίμανση έργων δημόσιων φορέων
 • Προσδιορισμός των κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών (πχ ΠΕΠ ΕΣΠΑ) και προετοιμασία των σχετικών τεχνικών εντύπων (ΤΔΠ, ΤΕΠ κλπ.)
 • Παρακολούθηση και Τεχνική Υποστήριξη φορέων στην υλοποίηση έργων (υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου)
 • Προετοιμασία προκηρύξεων, προσκλήσεων και δημοσίων συμβάσεων
 • Διαχείριση έργων και διαδικασιών στις σχετικές πλατφόρμες (ΟΠΣ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ΚΗΜΔΗΣ κλπ.)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής / Θετικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/ σε συναφές αντικείμενο
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Πολύ καλή γνώση του πλαισίου και των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ και δημόσιου τομέα (ωρίμανση έργων, ΤΕΠ, ΤΔΠ, ΟΠΣ κλπ.)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα σύζευξης των πολιτικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του δημοσίου τομέα με τα κατάλληλα και διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και ευελιξία
 • Αναλυτική σκέψη και οργανωτικότητα

Προσφέρονται: 

 • Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careers@headway.gr (κωδικός αναφοράς HDC0921). Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

System Administrator

System Administrator

Headway is looking, on behalf of a large Organization in Telecommunications, for a skilled System Administrator to implement and administer Cloud and Network entities. Resourcefulness

Software Developer

Software Developer

Headway is looking on behalf of a large Organization in Telecommunications, for a Software Developer. Requirements: Degree in Software Engineering or a relevant field At